Pelatih Universiti Islam Riau

Pelatih Universiti Malaysia Kelantan


Pelatih Kolej Pertanian Perda Penang Malaysia
Pelatih Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 

 

MODUL PRATIKAL SISWAZAH

  GM Peladang mulai membuka ladang untuk di jadikan tempat latihan bagi pelajar-pelajar dari pusat pengajian tinggi mulai 2007 hingga sekarang.Bagi tujuan ini beberapa modul latihan di perkenalkan untuk melatih pelajar yang menyertai latihan di GM peladang.

    1.0.ASPEK LATIHAN
       1.1.Mengenali Sasaran Pelatih
       1.2.Pendedahan Maklumat
       1.3.Potensi dan Keyakinan
       1.4.Aspek Teknikal
       1.5.Latihan Berulang-Ulang
       1.6.Maklumat dan Teknik Baru
       1.7.Mengatasi Masaalah
       1.8.Masalah Peluang Kerjaya  

     2.0 MODUL PENGELUARAN LADANG
        2.1. Pilihan Tanaman
        2.2. Kawasan Tanaman
        2.3. Pengaruh Tempat Tinggal
        2.4.Kemudahan Asas
        2.5.Memahami Biologi Tanaman
        2.6.Kelebihan dan Kekuatan Tanaman
        2.7.Pembajaan yang Tempat.
        2.8.Kawalan dan Pemberian Air
        2.9.Mempecepatkan Pembesaran dan Pertumbuhan
 

     3.MODUL KAWALAN PENYAKIT DAN MUSOH TANAMAN
        3.1.Mengenali Penyakit dan Musoh Tanaman
        3.2. kawalan cara mengatasi

    4. MODUL PENGURUSAN LADANG
        4.1. Pemberian dan Kaedah Pembajaan
        4.2. Pengurusan dan Pejagaan Tanaman
        4.3. Kaedah Pemanisan Melon
        4.4. Catasan dan Membanyakkan buah Cili
        4.5. Pengurusan Lepas Tuai
        4.6.  Lawatan Luar/Projek
       

    5. MODUL BANGUNAN
        5.1. Model Bangunan
        5.2. Sistem Pengairan
        5.3. Saiz Bangunan


   6. MODUL PEMASARAN
     6.1. Teknik Meletak Harga     
     6.2. Mengawal Pesaing dan Menarik Pelangan
     6.3. Pembungkusan dan Daya Tarikan
     6.4. Pengangkutan
     6.5. Masa dan Jualan
     6.6. Kutipan Hutang
     6.7.Potensi Pelangan
     6.8.Kehendak Pelangan

   

7. M0DUL PENGURUSAN KEWANGAN
    7.1. Titip Pulang Modal
    7.2.  Alran Tunai
    7.3. Pendapatan dan Perbelanjaan
    7.4. Pengiraan Kos
    7.5. Pernilaan Projek
    7.6. Penyedia Kertas Kerja/Projek

 

 

 

 

 

   
     

Serangan Trip
Cili Kulai 910 Berumur 7 minggu

Kategori produk

Peralatan Fertigasi

Peralatan Paip

Peralatan Penyukat

Benih dan Semaian

Baja

Timer

INFO FERTIGASI

JENIS DAN KAWALAN MAKHLUK PEROSAK TANAMAN

JENIS DAN KAWALAN PENYAKIT

PEMASARAN DAN PEMBUNGKUSAN

PENGANGKUTAN

 

Pelatih Universiti


Pelatih Universiti Unisza


Pelatih UITM


Pelatih Universiti Malaysia
Terengganu

 


Pelatih Kolej Pertanian
Bukit Tangga Kedah