Rekod Dan Kerjasama


  CEO PT TANINDO        PROF UKM              PEG IKANAN LPP          CEO HOTEL

GM Peladang telah banyak membuat kerjasama dengan badan kerajaan dan juga bukan kerajaan. Selain itu, terdapat juga badan berkanun yang melibatkan kerjasama dengan GM Peladang.

          JABATAN PERTANIAN
          JABATAN PENDIDIKAN
          LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG
          LEMBAGA GETAH MALAYSIA
          LEMBAGA TEMBAKAU NEGARA
          UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
          UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
          KADA KETARA TADC DAN KEDA

 
 


    MES DGN LPP         LAWATAN PESERTA   EXCO TERENGGANU    PEG PENDIDIKAN

 
        KP JPM                 PENGERUSI LPP      SMK SERI BUDIMAN            USIM

   PROJEK KADA         JAB PERTANIAN        JAB PENDIDIKAN  JAB PERTANIAN PERAK

______________________________________________________________

Lawatan Balas PT Tanindo Indonesia
Ke Terengganu

 

 

 

 

 

 

   

Serangan Trip
Cili Kulai 910 Berumur 7 minggu

Kategori produk

Peralatan Fertigasi

Peralatan Paip

Peralatan Penyukat

Benih dan Semaian

Baja

Timer

INFO FERTIGASI

JENIS DAN KAWALAN MAKHLUK PEROSAK TANAMAN

JENIS DAN KAWALAN PENYAKIT

PEMASARAN DAN PEMBUNGKUSAN

PENGANGKUTAN