kursus.htm

 

 

     KAWALAN PENYAKIT

                                  BINTIK BERPUSAR / ANTRACNOSE

   

  

                                  VIRUS MOZEK / MOSIAC VIRUS

   

Kawalan: Antara vektor utama yang menyerang ialah kutu Trip.Kawalan secara kultu menggunakan sungkupan plastik bersinar,pastikan biji benih dirawat dan menanam tanaman rintang.Trip boleh dihampus dengan semburan prothiophos/Tokuthion atau profenofos/selecron.

                                KULAPUK BERDEBU / POWDERY MILDEW

   

Kawalan dengan menggunakan racun kulat benomyl/banlate atau tridemorph/calaxin

                                BINTIK BERPUSAR / AANTACNOSE

 

 

 

GAMBAR MINGGUAN

 

Serangan Trip
Cili Kulai 910 Berumur 7 minggu

 

Kategori produk

Peralatan Fertigasi

Peralatan Paip

Peralatan Penyukat

Benih dan Semaian

Baja

Timer

 

INFO FERTIGASI

JENIS DAN KAWALAN MAKHLUK PEROSAK TANAMAN

JENIS DAN KAWALAN PENYAKIT

PEMASARAN DAN PEMBUNGKUSAN

PENGANGKUTAN