Peserta Brunei Serawak


                 KRU RTM
 

 

 

 

 

 

 

 

Galeri

Fertigasi

 

Contoh tanaman fertigasi oleh GM Peladang

 

   Tanaman pelbagai yang sesuai untuk fertigasi

 

Lawatan AgroTours

 

Lawatan daripada agensi kerajaan, sekolah dan juga IPT

Lawatan yang melibatkan semua tempat menarik termasuk ladang

  

Kursus Fertigasi

 

Kursus yang melibatkan teori dan praktikal di ladang

Kelengkapan kuliah di Pusat Latihan GMP

  

______________________________________________________________

Belanda Suasana Sunggoh Indah
Sejuk Tak Terkata

   

Serangan Trip
Cili Kulai 910 Berumur 7 minggu

Kategori produk

Peralatan Fertigasi

Peralatan Paip

Peralatan Penyukat

Benih dan Semaian

Baja

Timer

INFO FERTIGASI

JENIS DAN KAWALAN MAKHLUK PEROSAK TANAMAN

JENIS DAN KAWALAN PENYAKIT

PEMASARAN DAN PEMBUNGKUSAN

PENGANGKUTAN


Lawatan Ke Thailand

Lawatan Ke Mynamar

Kursus Fertigasi Guru-Guru

Lawatan Ke Surabaya 1

Kursus Fertigasi Usahawan

Lawatan Ke Mesir

Lawatan Ke Belanda

Lawatan Ke German

Lawatan Ke England

Kursus Fertigasi Usahawan  LPP

Kursus Usahawan Ketengah

Kursus Usahawan LTN

Lawatan Ke Pakistan

Lawatan Ke China

Lawatan Ke Australia

Kursus Fertigasi Usahawan

Kursus Fertigasi Ibu Tunggal

Lawatan Kerala India

Lawatan Ke Syriah

Lawatan Ke Lebanon

Lawatan Ke UEA

Lawatan Ke Jordan

Kursus Fertigasi JP Terengganu

Kursus Usahawan LPP

Lawatan Ke Iran

Lawatan Ke Turkey

Lawatan Surabaya Ke 2

Kursus IADA Kemasin Semerak