e-Shop GMP

  Benih

        

  Cili 990           Melon Victory 3   Melon Glamour              Cili SJ               Cili 910
 

  Racun

 

       
Thiram                    Bluemax              Daconil                   Bavistin                   Karate
 

  Peralatan

 

        

       Arrow Dripper       Set Mini Tubing           Filter                        Klip besi                 Gromet
        

  Baja Fertigasi

 

        

                                     Baja Cili                         Baja Melon                      Baja Tomato    
                                    RM130.00                        RM130.00                       RM150.00

 


Kedai Input GM Peladang
Pembekelan Barang Terjamin Mutu Terbaik

 

 

   

Serangan Trip
Cili Kulai 910 Berumur 7 minggu

Kategori produk

Peralatan Fertigasi

Peralatan Paip

Peralatan Penyukat

Benih dan Semaian

Baja

Timer

INFO FERTIGASI

JENIS DAN KAWALAN MAKHLUK PEROSAK TANAMAN

JENIS DAN KAWALAN PENYAKIT

PEMASARAN DAN PEMBUNGKUSAN

PENGANGKUTAN