e-Shop GMP

Baja

                     Baja Tomato                      

RM150.00

 

                     Baja Cili (Set A dan B)                      

RM130.00

 

                Baja Melon (Set A dan B)                      

RM130.00

 

Atonik

 

 

Bavistin 500ml

 

 

Decis 250 1 liter

 

 

 

Daconil 1kg

 

 

 

Confidor 200 SL 500ml

 

 

 

                 

 

 

 

                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kategori produk

Peralatan Fertigasi

Peralatan Paip

Peralatan Penyukat

Benih dan Semaian

Baja

Timer

 

 

 

INFO FERTIGASI

JENIS DAN KAWALAN MAKHLUK PEROSAK TANAMAN

JENIS DAN KAWALAN PENYAKIT

PEMASARAN DAN PEMBUNGKUSAN

PENGANGKUTAN