waktu Sekarang


 


 Favouritelink      


  BIMBINGAN GM PELADANG


  Japnam Samaraham

Rizal Muar Johor

Perasmian Projek Fertigasi Parlemen Pasir Putek Kelantan


Lawatan PPK Kelang Selangor


        Kursus Guru2 Serawak

          Pelatih Dari Brunei

        Pelatih AIDA Kelantan

Pratikal Siswa UIR
kawalan Mutu  2013

Pasaran Pasaraya Salad 2013

Pratikal Siswi UniSza 2013

Pelajar Kolej  Bt Tangga pratikal Fertigasi 2013

     Pratikal Siswa 2013

Kutipan Hasil Pelajar 2013

GMP Anggur White Malaga

GMP Anggur

GMP Anggur Halaman

GMP Anggur Hiasan Pagar

  

 


 

SELAMAT DATANG KE GM PELADANG " INOVASI KUALITI DAN BERBUDI "              
Selamat datang ke website GM Peladang peneraju pertanian fertigasi.
Melahirkan generasi baru dalam bidang pertanian. Website GMP ini berkaitan
teknologi fertigasi dilaksanakan oleh kami bertujuan untuk berkongsi maklumat terkini bagi faedah bersama.Mana-mana peserta atau usahawan tani dibawah bimbingan GMP boleh mengemukakan apa jua masalah dan peluang untuk
berkongsi kejayaan bersama.

 

BERITA SEMASA TERKINI

KURSUS FERTIGASI

 

APA YANG KAMI LAKUKAN SELAMA
18 TAHUN 1998-2016

MOU dengan Kementerian Pendidikan Malaysia,MOU dengan Universiti Islam
Riau dan MOU dengan Universiti Islam Negeri Riau.Mou berkaitan kerjasama
dalm bidang pembagunan dan perpindahan teknologi Fertigasi dan NFT.GM
Peladang bertanggong jawap melantih siswa-siswa dan juga pensyarah.

   "MOU KERJASAMA DENGAN UNIVERSITI ISLAM RIAU DAN UNIVERSITI ISLAM NEGERI RIUA DALAM BIDANG PERTANIAN"

KERJASAMA DENGAN BANK INDONESIA CABANG PEKANBARU DAN PADANG BERKAITAN FERTIGASI DAN NFT

MOU KERJASAMA DENGAN SMV CHENOR PAHANG
DAN
MOU KERJASAMA DENGAN SMV REMBAU NEGERI SEMBILAN

 

 LATIHAN BULAN INI FERTIGASI DAN NFT 2016


 

 

  INOVASI KUALITI DAN BERBUDI

GM Peladang Sdn Bhd sepanjang 18 tahun dalam bidang Perniaagaan Pertanian telah melalui pelbagai pengalaman dari nya terhasil;

A. Projek Tanaman Kaedah Fertigasi dengan tanaman utama Rock Melon,Cili,Tomato,Terong dan Timun Batang.


                 Rock Melon                              Cili gmp 425                                Tomato Chery


                    Terong                                    Timun Jepun                               Cili gmp 363               

 B. Projek Tanaman Sayur Kaedah NFT ( Nutrien Film Ternik) tumpuan tanaman bernilai tinggi saperti Green Coral,Red Coral, Butterhead,Kalian, dan Pack Choy
dan juga Lobak Puteh.


         Green Coral                            kemas Bersih Di Ladang                       Jualan Ladang


          Butterhead Segar                         Kailan Selamat                          Pasaran Super Market

C. Pembekalan Peralatan Fertigasi termasuk Benih - Benih, Alatan Pengaiaran Fertigasi dan Input Pertanian saperti baja, racun serangga,racun kulat
foliar tanaman.

D. Perkhidmatan Latihan untuk Usahawan Pertanian dengan pusat Latihan
di Kuala Terengganu dan juga di Tapak Projek Beranang Selangor.

 
      Latihan Negeri Serawak            Latihan Uasahawan LPP            Latihan Usahawan Tani


 
      Pratikal Siswa siswi                      Pratikal Usahawan                  Pratikal Guru Pertanian

  E. Perkhidmatan membina inrastuktur rumah pelindong hujan untuk kegunaan usahawan. Dan segala kemudahan bina siap fertigasi.

 
   Pembinaan Stuktur Besar              Bina Tube Well                        Rumah Pengairan

    
      Siap Serah Sepenoh                         Unit Bina GMP                             Terima Tapak

F. Pusat latihan untuk di bawah program SLKM. Melantih anak anak muda yang berminat dalam bidang pertaanian Tahad 1,2 dan 3 bermula pada tahun 2015.

     

G. Menyedia pengangkutan pemasaran peserta di bawah GM Peladang bersama dengan perkhidmatan pemasaran untuk rock melon,Cili dan lain lain sayuran.

  
          Bilek Simpanan                        Lori Pengangkutan                 Van kidmat Pelangan

   
 
      Gred Buah Terbaik                   Siap kotak pasaran                   Sayur Pembungkasan

H. Kerja sama dengan Intituasi Pendidikan menjalin MOU dengan Kolej
Vokasional Chenor Pahang dan juga Kojej Vakasional Dato Lela Maharaja
Rembau Sembilan.

  
       MOU SMV Rembau                     MOU dengan UIN                  MOU dengan UIR

I. Di luar negara GM Peladang Sdn Bhd membuat MOU dengan dua buah
Universiti di Riau Sumatra.Kerjasama dalam bidang perpindahan teknologi
Fertigasi. Universiti berkaaitan ialah Universiti Islam Riau dan Universiti Sultan Kasim Riau.

Projek Universiti Islam Riau

     
          Tapak Asal Uir                             Pembinaan RPH                            Siap Penyerahan

     
      Lawatan Rektor Uir                      Latihan Kakitangan                     Hasil Pertanama NFT

J. Juga bekerjasama dengan Bank Indonesia Pekanbaru dan juga Bank Indonesia Padang dalam membangun teknologi tanaman Fertigasi dan NFT

Kerjasama Dengan Bank Indonesia Riau

   
     Sambutan ketua Bank               Kursus Usahawan Bank          Pelancaran ProjekBank

 
       Pratikal Pegawai BI              Peg. BI Mengajar Usahawan            Tanaman Melon BI
  4

Kerjasama Dengan Bank Indonesia Padang dan Dinas Pertanian Padang

    
     Pelatih Peg Pertanian                    Perlatihan di Dinas               Tamat seksi Perlatihan

LAWATAN VVIP KE PAMERAN GM PELADANG


 CEO bersama MB      GM Bersama Sultan      CEO Bersama PM      GM Bersama Ketua BI

 

Bagi yang berminat untuk mengusahakan fertigasi kami menyedia kemudahan latihan.Bukan sahaja orang perseorangan tetapi juga pehak swasta,badan kerajaan dan latihan dibuat di Pusat latihan GM Peladang Terengganu.Sila hubongan  pegawai kami  di waktu pejabat GM Peladang.
 

KURSUS USAHAWANTANI


 
Perasmian dan Penutup Kursus Fertigasi

KURSUS GURU-GURU MALAYSIA

   
PEMASARAN

Pehak GM Peladang juga terlibat dalam pemasaran.Hasil yang di keluarkan oleh peserta kami akan dibeli terus di ladang terutama nya Rock Melon.Kami menyediaka kemudahan pengangkutan dan lain berkaitan kemudahan pemasaran.

Hasil Ladang GMP Cili dan Melon

Lawatan dan Latihan

    
 
          Pratikal Dalam Kelas     RTM Bersama GMP        Lawatan Ladang Usahawan    


Yayasan Diraja Sultan Mizan

Anak Terengganu bertuah mana yang minat pertanian dibawah program YDSM boleh memohon pinjaman untuk mengusahakan projek fertigasi.Peserta terlebih dahalu mendapat latihan di GM Peladang tanpa kursus pinjaman tidak dikeluarkan.
  

Banyak kaedah pertanian moden yang boleh di usahakan bagi tujuan meningkat ekonomi.GM Peladang mempunyai berbagai kaedah dalam usaha ini.Usahawan tani yang berminat boleh menceburi diri dalam usaha ini secara besar-besaran atau sebagai hobi untuk keperluan sendiri.Perlu di ingat selamat keluarga kita dengan makanan berkhasiat dan paling penting selamat dari racun perosak dalam sayur-sayuran.

 MELANGKAH KELUAR


      Pameran Pertanian Berlin Jerman
             _________________________________________________________


 

   

GAMBAR MINGGUAN


Serangan Trip
Cili Kulai 910 Berumur 7 minggu

SSM 854325 M

Kategori Produk


 

INFO FERTIGASI

JENIS DAN KAWALAN MAKHLUK PEROSAK TANAMAN

JENIS DAN KAWALAN PENYAKIT

PEMASARAN DAN PEMBUNGKUSAN

PENGANGKUTAN


Melon Pure Gold GMP Terengganu


Projek Dato' Alwi Lenggong Perak


Melon Kg Awah Pahang

Hj Aziz Chendering Terengganu

Dr Nik Kota Bharu Kelantan


 
 


Kursus Usahawan LPP 2008


Kursus Usahawan LPP 2009


Kursus Usahawan Serawak

Seminar Fertigasi 2012

Pratikal Siswa UUM


siswa UIR Indonesia
Pratikal Fertigasi dan NFT 3 bulan

 
siswi UniSza-Pratikal 2013

Siswa UIR Riau 2013

Kerja Pengbungkusan Hasil
Siswi UniSza 2013

Pelajar Kolej Bt Tangga
Pratikal 2013

Siswi UniSza Pratikal 2013

Anggur Fertigasi

GMP Anggur Isabela

GMP Anggur Red Globe  

Alamat Pejabat dan Pusat Latihan
1678 Lorong Fertigasi Padang Negara Kuala Ibai,20400 Kuala Terengganu
Telipon Pejabat:096175363 FAX:096174363